O mnie

O mnie

Biegły Sądu Okręgowego we Wrocławiu w dziedzinie MASZYNOZNAWSTWO: wycena wartości  pojazdów, maszyn i urządzeń;


Biegły skarbowy (Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu) w zakresie:

szacowanie wartości pojazdów, maszyn i urządzeń, sprzętu użytkowego, oraz sprzętu gospodarstwa domowego (AGD, meble);


Uprawnienia Rzeczoznawcy samochodowego (Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego), profil rzeczoznawczy o specjalności: „A”- Technika samochodowa  i „C” - Kosztorysowanie napraw i wycena wartości pojazdów;


Uprawnienia Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w specjalizacji : Pojazdy samochodowe i ciągniki oraz Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów;


Rzeczoznawca ds. jakości produktów lub usług (Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej) w zakresie: pojazdy samochodowe i ciągniki w zakresie techniki motoryzacyjnej, kosztorysowanie napraw, szacowanie wartości maszyn, urządzeń, pojazdów, sprzętu użytkowego oraz sprzętu gospodarstwa domowego - RTV, AGD, mebli, szacowanie wielkości szkody powstałej w obiekcie budowlanym w wyniku zniszczenia (dewastacja, zalanie, spalenie) nieruchomości;


Studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym;


Studia podyplomowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie o kierunku Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe;


Udział w szkoleniach organizowanych przez SRTSiRD oraz SIMP;


Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze środków transportu i szeroko pojętej branży motoryzacyjnej;
W swojej pracy stawiam na ciągły rozwój i zdobywanie wiedzy zarówno praktycznej jak i teoretycznej.Copyright  © 2015-2020.RzeczoznawcaTechniczny. Mgr inż. Łukasz Głuszkowski All Rights Reserved