Kontakt

Kontakt
Rzeczoznawca Techniczny.

mgr inż. Łukasz Głuszkowski

 Rzeczoznawstwo samochodowe  i maszynowe


ul. Zatorska 67B/12

51-215 Wrocław


Tel.  888 202 768

E-mail : gluszkowski@o2.pl

Strona: www.rzeczoznawcatechniczny.pl


Copyright  © 2015-2020.RzeczoznawcaTechniczny. Mgr inż. Łukasz Głuszkowski All Rights Reserved